Slezská diakonie

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.

Vize Slezské diakonie:

Chceme být uznávanou organizací na regionální, národní i mezinárodní úrovni, poskytující vysoce kvalitní sociální, sociálně-zdravotní, vzdělávací a prorodinné služby. Chceme rozvíjet sociální podnikání, sociální bydlení a další inovativní aktivity. Svou vizi budujeme v souladu s křesťanskými hodnotami a s důrazem na kulturu organizace.

Slezská diakonie vznikla v r. 1990, zřizovatelem je Slezská církev evangelická a.v.

Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín 737 01
Tel.: +420 558 764 300 Fax: +420 558 764 301
e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz
www: http://www.slezskadiakonie.cz
bankovní spojení: 23035-791/0100