Cílová skupina

Služby Terénního programu KONTAKT Karviná jsou poskytovány dospělým obyvatelům žijícím ve městě Karviná, kteří nedokážou bez podpory řešit vlastní obtížnou sociální situaci:

  • Zadluženost vedoucí k možné ztrátě bydlení, k exekucím, k závislosti na sociálních dávkách.
  • Ztrátu bydlení.
  • Nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb.
  • Narušenost sousedských a mezilidských vztahů.
  • Nedostatečnou orientaci v rozsahu svých povinností a práv způsobující další sociální problémy.

Službu neposkytujeme:

  • lidem, kteří potřebují speciální odbornou pomoc např. v drogové problematice,
  • lidem, kteří pobývají v azylovém bydlení, kde mají zajištěné základní sociální poradenství a další činnosti této sociální služby.